Начало / Новини

В АПИ бяха отворени ценовите оферти за избор на изпълнител на стабилизиране на теренната основа на участъци от Лот 4 на АМ „Тракия“

6 октомври 2011 A+AA-

Днес, в Агенция „Пътна инфраструктура", бяха отворени ценовите оферти на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за стабилизиране на теренната основа под пътен насип по приложено километражно описани участъци от трасето на АМ  „ТРАКИЯ", участък ЛОТ 4 Ямбол-Карнобат от км 276+200 /съвпада с км 277+597/ до км 325+280" с обща дължина 12.505 км".

Бяха отворени следните ценови оферти на допуснатите участници:

1. Сдружение „АМТ - ПЪТИЩА", гр. Варна-12 982 372.37 лв. без ДДС

     - Пътища и мостове - гр. Варна;

     - Пътно строителство - гр. Добрич

2. Сдружение „АКСИОНА БЪЛГАРИЯ", гр. София - 14 628 369.36 лв. без ДДС

     - Пътно - строителна техника , гр. София;

     - Аксиона инфраструктурс - Испания

Обектът на обществената поръчка ще осигури носещата способност на почвите в основата на насипите в участъци с констатирани строителни почви с ниска носимоспособност, намиращи се на основното трасе от Лот 4, на АМ Тракия от км. 276+200 до км. 325+280.

Проектът за изграждане на ЛОТ 4 на АМ „Тракия" е съфинансиран от Кохезионния фонд на ЕС чрез
Оперативна програма "Транспорт" 2007- 2013 г. по приоритетна ос 2 "Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси".

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...