Начало / Новини

В „Метрополитен” ЕАД беше сключен договор за Доизграждане на участък за ремонт на подвижния състав

31 август 2011 A+AA-

На 30 август 2011 г., в „Метрополитен" ЕАД беше сключен договор с Обединение "Станилов - Атко Трейд", след проведена открита процедура по ЗОП, с предмет: Проект за разширение на метрото в София - ІІ Етап - Лот 1 - участък: „жк Обеля - жк Надежда Пътен възел Надежда" - Инженеринг за изграждане на ж.п. връзка и разширение на депо „Обеля"- „Доизграждане на участък за ремонт на подвижния състав (Ремонтен завод - Корпус 3), в това число технологично оборудване. Договорът е на стойност 8 878 977,92 лв. без ДДС.
Поръчката е в изпълнение на проект „Разширение на метрото в София, Етап II", Лот 1, участък „Обеля - Надлез Надежда" и Лот 2, участък „Младост 1 - бул. Цариградско шосе", включен в
Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г., финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и с местно съфинансиране.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...