Начало / Новини

В АПИ бяха отворени ценовите оферти за строителен надзор на „Автомагистрала /А2/ ”ХЕМУС” „СОП – ПЪТЕН ВЪЗЕЛ ЯНА” от км 0+000 до км 8+460”

26 юли 2011 A+AA-

На 25.07.2011 г., в Агенция „Пътна инфраструктура" бяха отворени и огласени ценовите оферти за определяне на изпълнител на консултантска услуга за упражняването на строителен надзор при изпълнението на допълнително проектиране и строителството на обект: „Автомагистрала /А2/"ХЕМУС" „СОП - ПЪТЕН ВЪЗЕЛ ЯНА" от км 0+000 до км 8+460".

Бяха отворени ценовите оферти на допуснатите участници и обявени недопуснатите участници, както следва:
1. Обединение „Софинвест-градиакт консулт" („Софинвест" ЕООД, гр. София; „Градиакт консулт" ООД, гр. София), предложена цена 176 900, 00 лв. без ДДС;
2. „Трафикконсулт БГ" ЕООД, гр. Аксаково -
не е допуснат;
3. „Трансконсулт - БГ" ООД, гр. София, предложена цена  151 200, 00
лв. без ДДС;
4. ДЗЗД „Интегра - Дреес и Зомер", („Интегра инженеринг" ЕООД, гр. София; „Дреес и Зомер България" ЕООД, гр. София), предложена цена  
344 450,00 лв. без ДДС;
5. „Три Ес" ЕООД, гр. София, предложена цена  
219 500,00 лв. без ДДС;
6. „Пътинвест-инженеринг" АД, гр. София, предложена цена  
290 110,00 лв. без ДДС;
7. Обединение „Ен Ар - Поли - Контрол" („Ен Ар консулт" ООД, гр. Хасково; „Поли експерт СД - Николова, Кирчева" СД, гр. Стара Загора; „Контрол инженеринг" АД, гр. София) -
не е допуснат;
8. ДЗЗД „Инфраструктура - Хемус", гр. Пловдив („Пловдив инвест" АД, гр. Пловдив; „Гама сървисиз" ЕООД, гр. София), предложена цена  
242 000,00 лв. без ДДС;
9. „ИНФРАМ" АД, гр. Прага, Чехия, предложена цена  
219 128,00 лв. без ДДС;
10. „Пътконсулт 2000" ЕООД, гр. София, предложена цена  
159 000,00 лв. без ДДС;
11. „ММВ-Инженеринг" ЕООД, гр. София, предложена цена  
230 000,00 лв без ДДС;
12. „Т7 консулт" ЕООД, гр. Пловдив, предложена цена  
217 000,00 лв. без ДДС;
13. ДЗЗД „Север Консулт", гр. София („Рафаилов Консулт" ЕООД, гр. София; „Гетинса Инхениериа" ООД, гр. Мадрид; „Трансконсулт инженерингс" ООД, гр. София), предложена цена  252 600,00 лв. без ДДС.

Проектът ще се финансира по Приориотетна ос 2: „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основни национални транспортни оси" на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. Средствата по оста се осигуряват от Кохезионния фонд на ЕС.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...