Начало / Новини

В АПИ бяха отворени ценовите оферти за строителство на АМ „ХЕМУС” - „СОП – ПЪТЕН ВЪЗЕЛ ЯНА” от км 0+000 до км 8+460”

11 юли 2011 A+AA-

На 08.07.2011 г., в 17:00 ч. в Агенция „Пътна инфраструктура" бяха отворени ценовите  оферти на участниците в открита процедура с предмет: „Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителството на обект: АВТОМАГИСТРАЛА /А2/ „ХЕМУС" - „СОП - ПЪТЕН ВЪЗЕЛ ЯНА" от км 0+000 до км 8+460".

Ценовите оферти  на допуснатите участници  в лева без ДДС са както следва:

1. Консорциум „ХЕМУС - ЯНА", предложена цена 34 955 130,00 лв. без ДДС

 • - „ГБС Инфраструктурно строителство" АД, гр. София;
 • - „Пътстрой - 92" АД, гр. София;

2. „Доуш Иншаат ве Тиджарет" АД, Турция с подизпълнител „Хидрострой" АД, гр. Варна, предложена цена: 47 621 851,92 лв. без ДДС;

3. Консорциум „СОП - Яна: Копаса - Ортис" - не е допуснат

 • - „Акционерно дружество за строителство и услуги КОПАСА", Испания;
 • - „ОРТИС строителство и проекти", Испания;

4. Консорциум „ЛЕНА - ИСА - СОП - ЯНА" - не е допуснат

 • - „ЛЕНА Енженерия и конщрусоиш" АД, Португалия;
 • - „ИСА 2000" ЕООД, гр. София;
 • - „Агромах" ЕООД, гр. Благоевград;

5. Сдружение „Салваторе Матарезе АД - Инж. Клаудио Салини Гранди Лавори АД", с предложена цена: 46 399 000,00 лв без ДДС

 • - „Салваторе Матарезе" АД, Италия;
 • - „Инж. Клаудио Салини Гранди Лавори" АД, Италия;

6. „АКТОР" АСД, Гърция, с предложена цена: 39 320 792,95 лв. без ДДС;

7. „ХОХТИЙФ Салюшънс" АГ, Германия, с предложена цена: 53 249 612,96 лв. без ДДС;

8. Сдружение „СОП - ХЕМУС 2011", с предложена цена: 37 300 000,00 лв. без ДДС;

 • - „Интегрирани пътни системи" АД, гр. София;
 • - „ТЕКНИС" АД, Италия;

9. Обединение „ХЕМУС А2" ДЗЗД, с предложена цена: 31 950 309,45 лв. без ДДС;

 • - „Трейс Груп Холд" АД, гр. София;
 • - „Конструктор Инженеринг", Хърватия;
 • - „СК-13 Пътстрой" АД, гр. Перник;

10. Сдружение „Пътища Хемус 2011", с предложена цена: 52 777 000,00 лв. без ДДС;

 • - „Аксиона инфраеструктурас" АД, Испания;
 • - „Пътностроителна техника" АД, гр. София

11. Алпине Бау ГмбХ, Австрия, с предложена цена: 45 167 107,34 лв. без ДДС;

12. „Конструксионес Рубау" АД, Испания, с предложена цена: 38 886 086,08 лв. без ДДС.

       Отсечката с дължина 8.5 км ще свърже съществуващия участък от автомагистрала "Хемус" с околовръстния път на гр.София.

       Реализацията на проекта ще доведе до значително намаляване интензитета на трафика. Ще се повиши капацитета на автомобилния поток по Път Е-79/I-1.

       Цел на проекта е и подобряването на екологическата обстановка в тази зона, както и увеличаване на безопасността на пътуване.

АВТОМАГИСТРАЛА /А2/ „ХЕМУС" - „СОП - ПЪТЕН ВЪЗЕЛ ЯНА" от км 0+000 до км 8+460" ще се реализира с финансовата подкрепа на ОП „Транспорт" 2007-2013г., съфинансирана от Кохезионния фонд на ЕС.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...