Начало / Новини

Oтворени са ценовите оферти за определяне на изпълнител строителство на Път Е-85 (I-5) „Кърджали-Подкова“

20 май 2011 A+AA-

На 19.05.2011г. в Агенция „Пътна инфраструктура" бяха отворени ценовите оферти на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Определяне на изпълнител на допълнително проектиране и строителство на обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали - Подкова" от км 342+639,41 до км 367+427 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново" от км 0+000 до км 2+368."

Ценовите  оферти  на допуснатите участници са както следва:
1.  "Актор А.С.Д.", гр. Атина, Република Гърция - 38 830 000 лв. без ДДС;
2.  Обединение "Маказа" - 42 474 000 лв. без ДДС;
3.  Обединение "Маказа Трейс" ДЗЗД - 36 999 750,00 лв. без ДДС;
4.  Консорциум "Родопи" - предложена цена 39 287 309,29 лв. без ДДС;
5. "Алпине Бау" ГмбХ, гр. Залцбург, Република Австрия - 52 674 147,75 лв. без ДДС;
7. Сдружение "Пътища Смолян 2011" - 42 637 000 лв. без ДДС;
8. Консорциум Конструксионес Рубау - Софстрой - 49 792 550 лв. без ДДС;
9.  ДЗЗД "Кърджали - Подкова" - 31 989 546 лв. без ДДС;

Проектът включва рехабилитация на 8 км съществуваща настилка и 24 км ново строителство от Кърджали до Подкова. Неговото изпълнение ще осигури модерни и надеждни условия за местния и международен трафик по протежение на Общоевропейски транспортен коридор IX на територията на България и значително ще намали дистанцията до Александруполис.
Проектът „Кърджали-Подкова" ще бъде съфинансиран от Кохезионния фонд на ЕС чрез Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...