Начало / Новини

Тринадесет оферти се състезават за избор на консултант за разработване на модел за управление на инфраструктурни проекти

8 април 2010 A+AA-

Вчера в сградата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията бяха отворени подадените оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за разработване на модел за управление на инфраструктурни проекти, предвидени за финансиране по Оперативна програма „Транспорт"  2007 - 2013 г"

Срокът за подаване на офертите изтече в 17.00 ч. на 6 април 2010 г. В този срок са подадени тринадесет оферти за участие в тръжната процедура.

Офертите, по реда на тяхното постъпване, са на:

 1. ET  "БОЖО-ДАР" Божидар Генов
 2. „ЕКО - иновации" ООД
 3. „Екорис Саут Ийст Юръп" ЕООД
 4. Обединение „Плеядес България - Ню Ай"
 5. М.С. Тритон България ООД
 6. Обединение „Транс Интер Консулт"
 7. Пътстройпроект ЕООД
 8. „Кавангард" ЕООД
 9. Обединение „Брокс кънсалтинг" ЕАД, Сървис ООД и „Нобел Адвайзърс" ЕООД
 10. МММ ЕООД
 11. Метроплан Ийстърн Юръп ГМБХ
 12. Консорциум с лидер „СИЦИ Доминус" ООД
 13. Бенч Марк Груп АД

По силата на Меморандум за сътрудничество между Министерството на транспорта, информационните технологии и неправителствените организации, отварянето на офертите се осъществи в присъствието на представители на дружество „Обединени сдружения за граждански контрол".

Със заповед на Главния секретар на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията е назначена комисия със задача да оцени и класира участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка. Срокът за изпълнение на заповедта е 15 работни дни.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...