Начало / Новини

Подготвя се стратегия за оперативна съвместимост на железопътната система в България

24 март 2010 A+AA-

Между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и консорциум „ШГВ" (обединение от фирмите „Шуслер план", „Гама Мениджмънт" АД и „Вектор Бул" ООД) беше подписан договор за изпълнение с предмет „Изготвяне на стратегия за внедряване на технически спецификации за оперативна съвместимост за конвенционалната железопътна система в Република България".

Договорът с консорциум „ШГВ" е на стойност 395 хиляди лева (без ДДС), а срокът му за изпълнение е девет месеца. Разходите по договора ще бъдат финансирани по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ" на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. със средства от  Европейския фонд за регионално развитие .

С изпълнението на договора се цели както изготвяне на стратегията, така и разработването на дългосрочен план за внедряване на техническите спецификации за оперативна съвместимост на трансевропейската конвенционална железопътна система в България, в съответствие със законодателството на Европейския съюз.

Терминът „оперативна съвместимост" („Interoperability") е дефиниран в Договора от Маастрихт (чл.155) като техническа хармонизация с цел осигуряване на безпрепятствено движение по единната европейска транспортна мрежа.

Оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността е способността на дадена железопътна система да позволява безопасно и непрекъснато движение на влакове, които постигат необходимите нива на работа на тези линии. Тази способност зависи от всички регулаторни, технически и експлоатационни условия, които трябва да бъдат спазени, за да задоволят съществените изисквания.

Условията за постигане на оперативна съвместимост в трансевропейските железопътни системи, в т.ч и в железопътната система на Република България, се отнасят до проектирането, конструирането, въвеждането в експлоатация, разширяването, обновяването, експлоатацията и поддръжката на частите от системата, а също и професионалната квалификация и условията за безопасност и опазване на здравето на персонала, който допринася за експлоатацията и поддържането й.

В обхвата на подписания договор, освен основния акцент - всички публикувани и действащи технически спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС) на конвенционалната железопътна система, са включени и „трансверсалните" ТСОС - „Безопасност в железопътните тунели" и „Лица с намалена подвижност", които са приложими и за високоскоростни, и за конвенционални линии.

Към настоящия момент от общата разгъната дължина на националните железопътни линии са електрифицирани 4 904 км (67 %). По гъстота на железопътните линии Република България заема шесто място сред страните от Европейския съюз. В по-голямата си част железопътните линии от националната железопътна мрежа са изградени в средата на ХХ век, поради което геометричните им параметри, конструкция и съоръжения позволяват движение със скорости до 100 км/ч. Съществената част от съоръженията за безопасност, електрозахранване и телекомуникация на националната железопътна система са пуснати в експлоатация в периода 1965 г. - 1985 г.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...