Начало / Новини

Обявена е обществена поръчка с предмет „Избор на консултант за разработване на модел за управление на инфраструктурни проекти, предвидени за финансиране по Оперативна програма „Транспорт” 2007 - 2013 г.”

8 март 2010 A+AA-

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията обяви открит конкурс по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки с предмет „Избор на консултант за разработване на модел за управление на инфраструктурни проекти, предвидени за финансиране по Оперативна програма „Транспорт"  2007 - 2013 г.".

Приоритетна задача на ръководството на МТИТС е създаването на потенциал и  устойчивост на звената за изпълнение и управление на проектите, изпълнявани и/или планирани за финансиране по ОПТ.

С подготовката на големи инфраструктурни проекти и предстоящото им стартиране за строителство, нараства необходимостта от оценяване изпълнението на дейностите на многобройни и разнородни групи участници, както и предприемане на адекватни мерки за спазване на графиците и бюджета на проектите и качеството на изпълнението им.

За редица дейности в проектния цикъл се използва допълнителна експертиза, което увеличава броя на участниците в процеса на подготовка и управление на проектите и води в редица случаи до допълнително забавяне. Необходимо е наличие на ясни правила за управление на инфраструктурните проекти, свързани с резултатите от изпълнение или неизпълнение на задълженията и/или сроковете по проекти и обвързването им с планираното възнаграждение на екипите.

С разработването на модел за управление на инфраструктурти проекти се цели да не се допускат:

  • забавяне реализирането на инфраструктурни проекти;
  • липса на обвързаност на възнагражденията и резултатите от изпълнението на проектите;
  • недостатъчен капацитет на екипите за организация и управление на инфраструктурни проекти.

Документация за участие в тръжната процедура може да бъде закупена до 17.30 ч. на 30.03.2010 г. от сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на адрес гр. София, ул. „Дякон Игнатий" № 9.

Срокът за подаване на документите за участие в тръжната процедура е до 17.30 часа на 6.04. 2010 година.

Офертите ще бъдат отворени на следващия работен ден, 7. 04. 2010 г. в 14.00 часа в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Договорът с избрания изпълнител ще бъде финансиран от Европейския фонд за регионално развитие, чрез приоритетна ос V „Техническа помощ" на Оперативна програма „Транспорт".  

Допълнителна информация за обществената поръчка можете да намерите оттук.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...