Начало / Новини

Избраха изпълнител за строителството на Лот 2 на АМ „Тракия”

26 февруари 2010 A+AA-
Избраха изпълнител за строителството на Лот 2 на АМ „Тракия”

С Решение на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура" беше определен изпълнителят за допълнителното проектиране и строителството на обект Автомагистрала „Тракия" /А-4/ „Оризово - Бургас", участък: Лот 2 „Стара Загора - Нова Загора", от км 210+100 до км 241+900.

Според обявения критерий в документацията на тръжната процедура - „най-ниска цена", класирането на участниците е както следва:

  1. Обединение „Магистрала Трейс";
  2. „ТЕРНА" А.Е., "AKTOR"("АКТОР");
  3. Дружество по ЗЗД „Алпине - Холдинг Пътища".

Избраният изпълнител е Обединение „Магистрала Трейс", предложил най-ниска цена, в размер на 138,868 милиона лева.

Съгласно Закона за обществените поръчки, Решението на Възложителя подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 -дневен срок от съобщаването му на участниците.

Участъкът „Стара Загора - Нова Загора" е част от проекта за доизграждане на АМ „Тракия", предвиден за финансиране по Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г.

Решението на Възложителя можете да видите оттук.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...