Начало / Новини

Осем оферти кандидатстват за рехабилитация на железопътната линия Пловдив - Бургас

11 февруари 2010 A+AA-

Днес, 11 февруари 2010 г., в 10.00 ч. в сградата на Национална компания „Железопътна инфраструктура" бяха отворени подадените оферти за участие в обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по железопътната линия Пловдив - Бургас".

Дейностите по изпълнение на обществената поръчка са разделени на три обособени позиции, като участниците можеха да кандидатстват както за цялата поръчка, така и за всяка от обособените позиции, но само в пълния им обем.

Обособените позиции са:

Позиция 1 - Рехабилитация на железопътната отсечка Михайлово - Калояновец с дължина 21 км.

Позиция 2 - Рехабилитация на железопътните отсечки Стара Загора - Ямбол и Завой - Зимница с дължина 120 км.

Позиция 3 - Рехабилитация на железопътната отсечка Церковски - Карнобат с дължина 28 км и подновяване на железопътната линия в  отсечката Карнобат - Бургас, включително и главните коловози в гарите Карнобат и Бургас и всички гари и спирки между тях с приблизителна разгърната дължина 122 км.

За рехабилитация на трите участъка оферти са подали следните участници:

  1. „Терна" АД клон България ;
  2. Консорциум ЛВ-ТСВ-ГБС (България);
  3. SWIETELSKI (Австрия);
  4. Консорциум  „Салчеф-  Енергоремонт" Италия ;
  5. Сдружение „С.М.С- Трейс - СК 13", София.

За рехабилитация на два от участъците кандидатства:

6."CLF S.P.A. ITALIA" - кандидат за Лотове 2 и 3.

За рехабилитация на един участък кандидатстват:

7. „ОХЛ ЖС" АД Чешка република (кандидат за Лот 3);

8. TSO Chemin du corps de gard, Франция (кандидат за Лот 1).

Със заповед на Генералния директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура" е назначена девет членна комисия, със задача да отвори, оцени и класира участниците в тръжната процедура. Срокът на комисията за обявяване на класирането е до 7 юни тази година.

След приключването на тръжната процедура, се предвижда договорът с избрания изпълнител да се реализира за срок от три години.

След осъществяването му ще се постигнат скорости от порядъка на 130/160 км/ч при средни скорости в момента от порядъка на 80 км/ч. Това ще доведе до спестяване на времето за пътуване по направлението Пловдив-Бургас с 1 ч. и 10 мин.

Договорът с избрания изпълнител ще се съфинансира със средства от Кохезионния фонд на ЕС, чрез Приоритетна ос I „Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси" на Оперативна програма „Транспорт".

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...