Начало / Новини

Шест оферти се състезават за изготвяне на Стратегия за внедряване на Европейска железопътна система за управление на трафика (ERTMS)

28 януари 2010 A+AA-

Вчера, 27 януари 2010 г., в 14.00 ч. в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията бяха отворени подадените оферти за участие в обществена поръчка с предмет „Изготвяне на Стратегия за внедряване на Европейска железопътна система за управление на трафика (ERTMS)".

Срокът за подаване на офертите изтече в 17.00 ч. на 26 януари 2010 г. В този срок са подадени шест оферти за участие в тръжната процедура.

Офертите, по реда на тяхното постъпване, са на:

  1. Обединение от фирмите „Rina Services" АД, „Институт по транспорт и комуникации" ООД  и „НЕА" Б.В.;               
  2. Обединение „Транс Кеър - Инфа Кеър";
  3. „Проджект Мениджмънт" ООД - клон България;
  4. SYSTRA;
  5. ARWEX AG;
  6. АДО АД.

По силата на Меморандум за сътрудничество между Министерството на транспорта, информационните технологии и неправителствените организации, отварянето на офертите се осъществи в присъствието на Цветан Ночев и Дончо Иванов -  представители на дружество „Обединени сдружения за граждански контрол".

Със заповед на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е назначена комисия със задача да оцени и класира участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка. Срокът за изпълнение на заповедта е 30 работни дни.

Главните цели на поръчката са да се актуализира и ревизира Националният план на Република България за внедряване на ERTMS, както и да се разработи стратегия за внедряване на ERTMS в България.

Договорът с избрания изпълнител ще се съфинансира със средства от Европейския фонд за регионално развитие, чрез приоритетна ос „Техническа помощ" на Оперативна програма „Транспорт".

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...