Начало / Новини

Стартира тръжната процедура за строителен надзор на Лот 2 на АМ „Тракия”

26 януари 2010 A+AA-

Агенция „Пътна инфраструктура" стартира открита тръжна процедура за избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на Допълнително проектиране и строителство на обект: Автомагистрала „Тракия" /А-4/ „Оризово - Бургас", участък: Лот 2 „Стара Загора - Нова Загора", от км 210+100 до км 241+900.

Обществената поръчка включва изпълнението на следните консултантски дейности:

  1. Изготвяне на комплексен доклад - оценка на съответствието на Инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в частта на допълнителното проектиране (съгласно ЗУТ и другите законови разпоредби);
  2. Извършване на строителен надзор;
  3. Отчитане хода на изпълнение на Договора с Изпълнителя и на извършените строително-монтажни работи;
  4. Съставяне на Окончателен доклад за въвеждане на Строежа в експлоатация;
  5. Изготвяне на Технически паспорт на Строежа;
  6. Изпълнение на всички останали задължения на Консултанта, предвидени в договора за изпълнение на обществената поръчка, договора с Изпълнителя на строителството и законовите разпоредби.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 2 500 000 лева без ДДС.

Срокът за изпълнение на поръчката е 27 месеца.

Документите за участие в тръжната процедура се подават до 11.00 часа на 04.03.2010 г. в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура" на адрес бул. „Македония" № 3.

Офертите ще бъдат отворени на 05.03.2010 г. в 12.30 часа в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура".

Участъкът от „Стара Загора - Нова Загора" е част от проекта за доизграждане на АМ „Тракия", предвиден за финансиране по Оперативна програма „Транспорт", с обща индикативна стойност 350 милиона евро.

Повече информация за текущата процедура можете да намерите тук.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...