Начало / Новини

Отвориха офертите за тръжната процедура с предмет „Изработване на стратегически бизнес план за развитие на железопътния транспорт”

6 януари 2010 A+AA-

Вчера в 14.00 ч. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията бяха отворени подадените оферти за обществена поръчка с предмет „Изработване на стратегически бизнес план за развитие на железопътния транспорт".

Срокът за подаване на офертите в търга изтече в 17:30 ч. на 4 януари 2010 г. До този срок са подадени десет оферти за участие в тръжната процедура.

Офертите, по реда на тяхното постъпване, са на:

1.     „АЕКОМ ООД - клон България";              

2.      Консорциум „Sudop-Tee", състоящ се от Судоп Прага АД и ЕТ „Транс Ел Инженеринг - РМ;

3.     „Транс кеър" АГ;

4.      Консорциум „Стратегическо планиране" („Нет Инженеринг" АД и „Дикон Груп" ЕООД);

5.      Обединение „Планинг-Тредит", състоящ се от Планинг мениджмънт консълтинг" СА и „Тредит" СА;

6.     А.Т. Kearney;

7.     Луис Бергер САС;

8.      Планет АД акционерно дружество за предоставяне на консултантски услуги;

9.      Консорциум „Консултанти в сферата на стратегическото и бизнес планиране на железопътния транспорт" (Иберинса, „Булброкърс Консултинг" ЕООД);

10.    „Дорние Консълтинг" ГМБХ.

Отварянето на офертите се осъществи в присъствието на представителя на дружество „Обединени сдружения за граждански контрол" Цветан Ночев, по силата на Меморандум за сътрудничество между Министерството на транспорта, информационните технологии и неправителствените организации.

Назначена е комисия със заповед на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията със задача да оцени и класира участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...