Начало / Новини

Обявена обществена поръчка с предмет „Изготвяне на Стратегия за внедряване на Европейска железопътна система за управление на трафика (ERTMS)”

29 декември 2009 A+AA-
Обявена обществена поръчка с предмет „Изготвяне на Стратегия за внедряване на Европейска железопътна система за управление на трафика (ERTMS)”

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на Стратегия за внедряване на Европейска железопътна система за управление на трафика (ERTMS)". 

Главните цели на поръчката са да се актуализира и ревизира „Националния план на Република България за внедряване на ERTMS", както и да се разработи стратегия за внедряване на ERTMS в България.

В изпълнение на  главните цели, ключовите дейности са разпределени в следните етапи:

Етап І:

  1. Анализ и оценка на нормативната уредба (в обхвата на нормите на Европейския съюз и в национален обхват).
  2. Анализ и оценка на съществуващото състояние на националната железопътна инфраструктура, във връзка с изискванията на техническите спецификации за оперативна съвместимост на трансевропейската конвенционална железопътна система (ТСОС), свързани с използването на ERTMS.
  3.  Анализ и оценка на съществуващото състояние на подвижния железопътен състав в националния железопътен сектор, във връзка с използването на ERTMS.
  4. Анализ на плановете и методите за внедряване на ERTMS, прилагани в страните от ЕС.

Етап ІІ:

  1. Изготвяне на стратегия за внедряване на ERTMS в Република България.
  2. Разработване на План за внедряване на ERTMS, включително предложение за финансов план и източници на финансиране. ф

Срокът за изпълнение на поръчката е пет месеца. Изготвянето на стратегията ще бъде финансирано със средства от приоритетна ос „Техническа помощ" на Оперативна програма „Транспорт".

Документите за участие могат да бъдат закупени до 17.00 часа на 16 януари 2010 г. от деловодството на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (ул. „Дякон Игнатий" № 9).

Крайният срок за подаване на офертите е 17.00 часа на 26 януари 2010 г. Отварянето на офертите ще се извърши в 14.00 ч. на 27 януари 2010г. в сградата на МТИТС.

Допълнителна информация за обществената поръчка може да бъде намерена тук

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...