Начало / Новини

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията обявява обществена поръчка с предмет: "Изработване на стратегически бизнес план за развитие на железопътния транспорт"

3 декември 2009 A+AA-

Българският железопътен сектор се нуждае от дългосрочен стратегически бизнес план за развитие, в който стратегията за услуги ще бъде разбирана в нейния по-общ план, включвайки не само преките транспортни услуги, но и други услуги с добавена стойност (в т. ч. логистични услуги за клиентите на товарните превози, транспортни услуги „от врата до врата" за междуградския пътнически транспорт), което може да осигури генерирането на допълнителни приходи с оглед на повишаването на икономическия и финансов профил на железопътните дейности. Без такъв стратегически план, излизащ отвъд общите положения за подобряване на качеството и честотата на услугите, е трудно да се установи доколко подходящи са планираните инвестиции за ускоряване развитието на железопътната мрежа през България

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията открива обществена поръчка с предмет „Изработване на стратегически бизнес план за развитие на железопътния транспорт". Прогнозната стойност на поръчката е 1 милион лева.

Документите за участие могат да бъдат закупени от деловодството на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (ул. „Дякон Игнатий" № 9) до 17.30ч. на 7.12.2009 г.

Срокът за подаване на офертите на участниците е до 17.30 ч .на 17.12.2009 г. Офертите ще бъдат отворени в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на 18.12.2009 г. от 14.00 ч.

Повече информация за обществената поръчка можете да намерите тук.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...