Начало / Новини

Управляващият орган на ОП „Транспорт” обявява обществена поръчка за повишаване на квалификацията на своите служители

17 ноември 2009 A+AA-
Управляващият орган на ОП „Транспорт” обявява обществена поръчка за повишаване на квалификацията на своите служители

На 16.11.2009 г. стартира открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Повишаване на квалификацията на служителите, изпълняващи функции по управление и изпълнение на Оперативна програма "Транспорт" 2007 - 2013г."

Обществената поръчка се финансира по Приоритетна ос „Техническа помощ" на оперативната програма. Бюджетът на проекта ще бъде осигурен от Европейски фонд за  регионално развитие (ЕФРР) 85% и национално съфинансиране 15%.

Участник в обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. За изпълнител на обществената поръчка ще бъде избран участника, предложил икономически най-изгодната оферта.

Документите за участие ще могат да бъдат закупени от деловодството на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) ул. „Дякон Игнатий" N9.

Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 07.12.2009 г. Отварянето на офертите ще се състои на 08.12.2009 г. от 14:00 часа в сградата на   МТИТС.

Допълнителна информация за обществената поръчка можете да намерите тук.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...