Начало / Новини

Открива се тръжна процедура с предмет „Рехабилитация на железопътна инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив – Бургас”

11 ноември 2009 A+AA-
Открива се тръжна процедура с предмет „Рехабилитация на железопътна инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив – Бургас”

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков днес обяви, че Национална компания „Железопътна инфраструктура" открива тръжна процедура за избор на изпълнител с предмет „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив - Бургас".

Тръжната процедура е част от проект „Рехабилитация на жп инфраструктура по жп линия Пловдив - Бургас", предвиден за финансиране от Оперативна програма „Транспорт" по приоритетна ос „Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси". Проектът е с индикативен бюджет от 187,365 млн. евро, от които 64 % безвъзмездна финансова помощ от Кохезионния фонд на Европейския съюз и 36 % от националния бюджет.

С реализирането на проекта ще се подобри развитието на главната железопътна инфраструктура и ще се постигне интегриране на националната транспортна мрежа в тази на Европейския съюз. Проектът ще подпомогне България в изпълнението на нейните ангажименти за развитие на железопътната инфраструктура в съответствие със стандартите на Европейския съюз.

Дейностите по изпълнение на обществената поръчка са разделени на обособени позиции, като участниците могат да кандидатстват както за цялата поръчка, така и за всяка от обособените позиции, но само в пълния им обем.

Позиция 1 - Рехабилитация на железопътната отсечка Михайлово - Калояновец, включително главните коловози в гарите Михайлово и Калояновец, с приблизителна разгъната дължина на железния път 21 км.;

Позиция 2 - Рехабилитация на железопътните отсечки Стара Загора - Ямбол и Завой - Зимница, включително главните коловози в гарите Стара Загора и Завой и всички гари и спирки между тях с приблизителна разгъната дължина на железния път 120 км.;

Позиция 3 - Рехабилитация на железопътната отсечка Церковски - Карнобат, включително главните коловози в гара Церковски с приблизителна разгъната дължина на железния път 28 км и подновяване на железния път в отсечката Карнобат - Бургас, включително главните коловози в гарите Карнобат и Бургас и всички гари и спирки между тях, с приблизителна разгъната дължина на железния път 122км.

Поръчката обхваща проектиране на строителните работи и тяхното изпълнение за всяка обособена позиция, което включва изготвяне на работен проект, с обхват на всички дейности по подновяване/рехабилитация на железопътната инфраструктура и изпълнение на строително - монтажни работи по железния път.

Срокът за изпълнение на поръчката е:

  • за обособена Позиция 1 - 19 месеца;
  • за обособена Позиция 2 - 43 месеца;
  • за обособена Позиция 3 - 38 месеца.

Документацията за участие в тръжната процедура може да бъде получена в Национална компания „Железопътна инфраструктура", адрес бул. „Княгиня Мария Луиза" № 110, етаж 3, стая 318, всеки работен ден от 08.00 часа до 12.00 ч. и от 12.45 ч. до 16.45 ч. (до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите).

Срокът за подаване на документите за участие в тръжната процедура е 11 януари 2010 година.

Офертите ще бъдат отворени на следващия работен ден, 12 януари 2010 г. в 10.00 часа в сградата на Национална компания „Железопътна инфраструктура".

Допълнителна информация за обществената поръчка можете да намерите тук.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...