Начало / Новини

Комитетът за наблюдение одобри Годишния доклад за изпълнението на ОПТ за 2008 г. и разшири списъка с приоритетни проекти на ОП „Транспорт”

10 юни 2009 A+AA-
Комитетът за наблюдение одобри Годишния доклад за изпълнението на ОПТ за 2008 г. и  разшири списъка с приоритетни проекти на ОП „Транспорт”

Разширение на индикативния списък с приоритетни проекти, предвидени за финансиране по Оперативна програма „Транспорт" прие Комитетът за наблюдение на програмата на шестото си редовно заседание, което се проведе на 8 и 9-ти юни в Боровец.

Заседанието беше ръководено от заместник-министъра на транспорта г-жа Весела Господинова, в качеството й на председател на Комитета за наблюдение.

Исканията за разширяване на индикативния списък с приоритетни проекти бяха направени от бенефициентите Национална агенция „Пътна инфраструктура" и Национална компания „Железопътна инфраструктура". Разширеният индикативен списък с приоритетни проекти, предвидени за финансиране от Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. включва доизграждането на автомагистрала „Тракия" (лотове 2, 3 и 4), проект Рехабилитация на железопътната инфраструктура по железопътната линия Пловдив-Бургас" и проектМодернизация на жп линията София-Драгоман".

С приетите допълнения се цели да се постигне по-висока ефективност при усвояването на средствата от Кохезионния фонд на Европейския съюз, предоставяни чрез Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г.  

По време на заседанието на Комитета за наблюдение също така бяха представени, дискутирани и одобрени изменение и допълнение на Процедурните правила за работата на Комитета за наблюдение и Годишният доклад за 2008 г. за изпълнението на Оперативна програма „Транспорт".

Участие в заседанието взеха г-жа Нели Йорданова - ръководител на Управляващия орган на ОП „Транспорт" 2007-2013 г., г-н Йерон Ван Ол и г-н Жолт Тошеги от Генерална дирекция „Регионална политика", г-н Йоанис Гевелис от Генерална дирекция „Транспорт и енергетика", г-жа Милена Новакова от Генерална дирекция „Околна среда" на Европейската комисия, г-н Александър Александров, г-н Паскуале Стафини и г-н Алан Линч от „Джаспърс", представители на Управляващия орган на ОПТ, както и на бенефициентите на ОПТ.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...