Начало / Новини

Проведе се Пето редовно заседание на Комитета за наблюдение на ОПТ

26 ноември 2008 A+AA-

Днес, 26 ноември 2008 г., в хотел „Радисън САС" се проведе Петото редовно заседание на Комитета за Наблюдение на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. Заседанието беше открито от заместник-министъра на транспорта г-жа Весела Господинова, в качеството й на председател на Комитета за наблюдение.

Участие в заседанието взеха г-н Карстен Расмусен, г-н Йерон ван Ойл и г-н Жолт Тошеги от Генерална дирекция „Регионална политика" на Европейската комисия, г-н Жан-Марк Арну от Европейската инвестиционна банка, г-жа Нели Йорданова - ръководител на Управляващия орган на ОП „Транспорт" 2007-2013 г., представители на бенефициентите по ОПТ, членове на Комитета за наблюдение.  

В рамките на заседанието бяха представени и дискутирани Докладът за напредъка по подготовката и изпълнението на проектите по ОП „Транспорт" и изпълнение на заложените приоритети, както и взаимодействието с JASPERS. Беше представен и докладът за разработването и въвеждането в действие на ИСУН от Управляващия орган и бенефициентите. Членовете на комитета за наблюдение бяха запознати и с напредъка по изпълнение на проекта „Изработване на общ генерален план за транспорта".

Участниците бяха информирани за одобрените от Европейската комисия документи по ОП „Транспорт" 2007-2013, изпълнението и оценката на Комуникационния план на програмата, както и за проведените одити.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...