Начало / Оперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 / Приоритетни оси / Приоритетна ос IV / Одобрени инфраструктурни проекти

Изграждане на система за управление на корабния трафик – /VTMIS/

16 май 2017 A+AA-

Проектът е одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Срок:

Начало:

  • 11.04.2014 г. – Брегови център Бургас
  • 16.04.2014 г. – Брегови център Варна

Край: 31.12.2015 г.

Бенефициент: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

Бюджет*: 29 867 650,90 лв.

Общо БФП: 29 867 650,90 лв

ЕС: 24 045 039,74 лв.

(12 294 033,60 евро)

*Бюджетът на проекта включва верифицираните допустими разходи по проекта в т.ч. БФП и съфинансиране от бенефициента

 Проектът се финансира по Приоритетна ос 4 „Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешно-водните пътища” на ОПТ.

 Кратка информация за проекта:

Изградена е Система за управление на корабния трафик и информационно обслужване на морския транспорт (VTMIS), като част от Общностната система за контрол на корабния трафик и на информационното обслужване (SafeSeaNet), както и хармонизиране на системата VTMIS, с което се повишава безопасността, сигурността и ефикасността на морския транспорт, както и намаляване на екологичните последствия от замърсяване, причинено от корабите в морските пространства на Общността.

Проектът е част от системата за контрол на корабния трафик и на SafeSeaNet, чиято цел е осигуряване на ефективно и безопасно корабоплаване в морските пространства. Българската част от системата е разработена в съответствие с изискванията на Европейския парламент, за създаване на система за контрол на движението на корабите и за информация относно формалностите за обмен на сведения за кораби, пристигащи в и/или напускащи пристанищата на държавите-членки.

Благодарение на изпълнението на проекта е разширена и доокомплектована функциониращата й част до момента, така че да обхваща цялата брегова ивица и да дава възможност за интегриране на всички комуникационни подсистеми в единна национална морска информационна система.  В рамките на проекта е създаден „Национален център за електронен документооборот за морския транспорт („едно гише”).

Изградени са съвременни сгради за брегови центрове за управление и информационно обслужване на корабоплаването в Бургас и Варна.

Местоположение

Проектът попада в обхвата на Североизточен и Югоизточен райони на планиране на територията на областите Варна, Добрич, Бургас.

Основни дейности по проекта

Проектът реализира следните дейности:

1. „Разширяване на обхвата и функциите на системата за управление на корабния трафик /VTS/”;

2. „Създаване на национален център за електронен документооборот в  морския транспорт („едно гише”);

3. „Надграждане и разширение на преносната среда (РРЛ) и технологично обновление на радиокомуникационната система GMDSS";

4.„Изграждане на сграда за брегови център за управление и информационно обслужване на корабоплаването Бургас”;

5. „Изграждане на сграда за брегови център за управление и информационно обслужване на корабоплаването Варна”.

6. Строителен надзор по дейностите.

7. Техническа помощ

 Разположение и характеристики на новите брегови центрове

Обект „Брегови център за управление и информационно обслужване на корабоплаването в гр. Бургас”:

Местоположение: пристанище "Изток".

В същия имот е  изграден нов пасажерски терминал  с международна морска гара. Около имота е налична техническа инфраструктура, която е необходима на сградата за да обслужва дейностите на пристанището.

Характеристики на сградата: кулата е на четири етажа с разгъната застроена площ – 1000 м2.

На втори етаж се разполагат основно техническите средства на комуникационната среда на системата.

На третия етаж се разполагат помещения за пристанищен офис – Бургас на Националния център за електронен документооборот, помещение за архив на информационната система, ситуационен център и ръководство "Управление на трафика".

Четвърти етаж – помещенията разположени на това ниво са изцяло за  „Управление на трафика“ - сектор с 24h режим на работа. Контролна зала – 5 операторски работни места, всяко от което с по 4 монитора, тренажор и ситуационни симулатори, охранителна тераса.

Над покривната конструкция - Метална конструкция за монтаж на антенни устройства.

Обект „Брегови център за управление и информационно обслужване на корабоплаването в гр. Варна“:

Местоположение: община Варна; местност „Аспарухов парк”.

Характеристики на сградата:

Кулата е на четири етажа с разгъната застроена площ – 1000 м2:

На първия етаж има технологични помещения

На втория етажи - сървърно помещение (Data Center), помещение за ситуационен център. ИТ специалисти, санитарна част, стълбищна клетка, асансьор.

На третия етаж - оперативен център GMDSS,  оборудване VTS-GMDSS-RRL, измервателна радиолаборатория, помещение, използвано за архив на информационната система, санитарна част, стълбищна клетка, асансьор.

На четвъртия етаж – оперативен център за управление на трафика - сектор с 24h режим на работа - зала с 8 операторски работни места, тренажор и ситуационни симулатори, сектор за управление на трафика, стая за отдих  санитарна част, стълбищна клетка, асансьор.

Надпокривно ниво - метална конструкция за монтаж на антенни устройства.

Със системата оперира компактен висококвалифициран екип (26 служители във Варна и 18 в Бургас). В дейността са ангажирани специалисти в областта на навигацията, комуникациите и информационните технологии, като изискванията към техните компетенции, умения и опит са максимални.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...