Начало / Документи

Проект на версия 2.1 на Насоките по ОПТТИ

24 април 2018 A+AA-

С оглед настъпили промени в нормативни актове, определящи правила по прилагането на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и във връзка с последното изменение на Оперативна програма  „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. (ОПТТИ - версия 3.1.) се наложи актуализиране на версия 2.0 на Насоките по ОПТТИ. Актуализирано е и Приложение № 9 „Условия за изпълнение на одобрени проекти по ОПТТИ“, които са задължителни за всички бенефициенти по програмата и се прилагат към договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на одобрените проекти по ОПТТИ.

Конкретните бенефициенти по ОПТТИ могат да представят предложения и коментари по проекта на версия 2.1 на Насоките по ОПТТИ в срок до 04.05.2018 г.

pdf.gifПроект на Насоки по ОПТТИ версия 2.1.pdf (1.56 MB)

7z.gifПриложения.7z (34.33 MB)

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...