Начало / Оперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 / Изпълнени проекти по ОПТ / Проекти за техническа помощ

Подготовка на лот 3 на автомагистрала „Струма“ като част от проект: „Автомагистрала „Струма“, лотове 1, 2 и 4”

11 юни 2013 A+AA-

На основание на Решение № ОПТ-29/22.05.2013 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) и чл. 3 от Постановление № 121 от 31.05.2007 г. на Министерския съвет беше сключен договор № ДОПТ-19/10.06.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подготовката на лот 3 на автомагистрала „Струма“ като част от проект: „Автомагистрала „Струма“, лотове 1, 2 и 4”.

Проектът се финансира по Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси” на ОПТ.

Общата стойност за подготовката на лот 3 от АМ „Струма” e в размер на 10 557 724,00 лв.

Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 10 557 724 , от които 8 446 179,20 лв. от Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Бенефициент по проекта е Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ (НКСИП).

Срокът на изпълнение на проекта е до 31.08.2015 г.

Мястото на изпълнение на проекта е Югозападен район.

Проектът се предвижда да се осъществи, чрез изпъленнието на следните основни дейности:

-   Изготвяне на предварителен проект на автомагистрала „Струма” Лот 3 „Благоевград – Сандански“

-   Предоставяне на услуги като екологичен консултант във връзка с изграждането на автомагистрала „Струма” Лот 3 „Благоевград – Сандански"

-   Консултантски услуги като стратегически съветник за изграждането на автомагистрала „Струма” Лот 3 „Благоевград – Сандански“

-   Геоложки проучвания за изграждането на автомагистрала „Струма” Лот 3 „Благоевград – Сандански“

-   Предварителни археоложки проучвания за автомагистрала „Струма” Лот 3 „Благоевград – Сандански“

-   Наблюдение, анализ и оценка на смъртността на животинските видове в участъка на път Е-79 (І-1), преминаващ през защитени зони „Кресна” и „Кресна – Илинденци“

-   Мониторинг на трафика на път Е-79 (І-1), преминаващ през защитени зони „Кресна” и „Кресна – Илинденци”

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...