Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Индикатор за нередности и измами, изготвен от Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС"

1 март 2010
pdf.gifИндикатор за нередности и измами, изготвен от Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС"