Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Успешно приключи проект за подобряване на условията за корабоплаване по река Дунав

14 юни 2017
Успешно приключи проект за подобряване на условията за корабоплаване по река Дунав

ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“ успешно приключи реализацията на проект “Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав – фаза 2”, финансиран от ОП “Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. В рамките на проекта е построен и доставен хидрографен кораб за заснемане и проучване на речното дъно в общия българо-румънски участък на река Дунав.

Плавателният съд „Дунав 1“ е снабден с хидрографска апаратура и лазерна система, които служат за заснемане на дълбочините в речното корито и създаване на модел на терена по протежение на брега, островите и заливите. По този начин се дават насоки за състоянието и потенциалното изменение на корабоплавателния път в българския участък от река Дунав.

"Миналата година по това време представихме заложените дейности по стартиралия проект и модел на хидрографния кораб, а днес, точно година по-късно, корабът вече е построен и е направил първите си заснемания на речното дъно". Това каза изпълнителният директор на ИАППД инж. Павлин Цонев, по време на заключителното събитие на проекта.

На проведеното събитие беше демонстрирана 3D визуализация на речното корито. Участниците имаха възможност да видят потънали плавателни съдове, заснети с многолъчевия ехолот и лидарна сканираща система на кораба.  Посредством новопостроения плавателен съд се извършва съвременна проучвателна, по-мащабна и навременна геодезическа и хидрографна дейност в общия българо-румънски участък на река Дунав. 

Общата стойност на проект “Подобряване на системите за навигация и топохидро­граф­ните измервания по р. Дунав – фаза 2” е 6 146 508 лв., като 5 224 531  лв. (85%) са осигурени от Европейски фонд за регионално развитие, а 921 976 лв. са национално съфинансиране.

Picture2.jpg  Korab.png  b.JPG  a.JPG 

 

 

Визуализация на терена при работа с многолъчев ехолот: 

Picture3.jpg  Picture4.jpg  Picture5.jpg 

 

 

 

Визуализация на терена при работа с LiDAR: 

Picture6.jpg  Picture7.jpg