Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Нов хидрографски кораб за заснемане на речното дъно

9 юни 2016
Нов хидрографски кораб за заснемане на речното дъно

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ (ИАППД) ще закупи нов хидрографски кораб за заснемане на речното дъно. Плавателният съд е на стойност 6,1 млн. лв. и е част от проект “Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав – фаза 2”, финансиран от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. Преди дни започна строителството на специализирания плавателен съд и се очаква той да бъде завършен до месец февруари 2017 г. Това заяви изпълнителният директор на ИАППД инж. Павлин Цонев по време на информационно събитие за представяне на дейностите по проекта.

„Плавателният съд ще бъде снабден с модерна хидрографска апаратура и лазерна система, която ще служи за заснемане на дълбочините в речното корито и създаване на модел на терена по протежение на брега, островите и заливите. Това ще позволява извършването на по-точен анализ за състоянието им и ще дава насоки за потенциално изменение на корабоплавателния път в българския участък от реката“, допълни Павлин Цонев. Той заяви, че в момента Агенцията изпълнява още един проект за доставка на един проучвателен и един маркиращ кораби, с които изцяло ще се обнови корабния парк на ИАППД. „Закупуването на съвременна апаратура, ще позволи да се обменя актуална и хармонизирана информация със съседните дунавски държави за критичните участъци и водните нива. Това значително ще подпомогне планирането на речния транспорт и набелязването на конкретни мерки за поддръжката на водния път“, каза Цонев.