Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

8 август 2014

Вицепремиерът по управление на средствата от ЕС Илияна Цанова представи основните параметри на стратегическия документ

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Одобряването на Споразумението за партньорство за периода 2014-2020 г. е силен сигнал за ангажимента на Европа към България. Този документ връща реформите в дневният ред на България“, заяви на пресконференция в Министерския съвет заместник министър-председателят по управлението на европейските средства Илияна Цанова.

„Това Споразумение, заедно с директните плащания, ще осигури близо 16 милиарда евро в подкрепа на българската икономика - това са парите за градовете и селата, за земеделците, за предприемачите, за младежите, за безработните, за образованието, за природата. То е ясен план за инвестиции и реформи, които ще допринесат за устойчив икономически растеж и повишаване качеството на живот на българските граждани. Необходимите реформи ще са основата за ефективното и качествено използване не само на европейските структурни и инвестиционни фондове, но и на националния ресурс. Те повече не могат да се отлагат и ЕК ще бъде наш партньор в този процес. Изпълнението на Споразумението ще очертае хоризонта на една различна и по-добра за своите граждани България“, подчерта вицепремиерът Илияна Цанова. Тя посочи, че Споразумението е плод на усилията на три правителства, като процесът е започнал при министър Томислав Дончев, преминал е през предишното служебното правителство, работата по него е продължила и при вицепремиера Зинаида Златанова.

Илияна Цанова благодари за взаимодействието и диалога с Европейската комисия, която е подкрепяла страната ни в дългия път по изготвянето на Споразумението. Тя посочи че съществен принос в него имат и социално-икономическите партньори, местните власти и неправителствени организации. Вицепремиерът отправи специални думи на благодарност към екипа на Министерския съвет, ангажиран с планирането и управлението на европейските средства и ръководен от Добринка Кръстева.

Очаква се в края на месеца, одобреното вчера от ЕК Споразумение да бъде подписано на официална церемония в София.

ppt.gifПрезентацията на вицепремиера Цанова на СП можете да видите тук.ppt (1.6 MB)

doc.gif Изказването на вицепремиера Цанова  при представянето на СП можете да видите тук .doc (59.5 KB)

xlsx.gif Разпределението на средства от ЕСИФ по тематични цели и програми можете да видите тук.xlsx (16.88 KB)