Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Видеоклип на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г.

Видеоклип на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г.