Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Съвременни информационни системи за управление на трафика в различните видове транспорт

28 ноември 2018
Съвременни информационни системи за управление на трафика в различните видове транспорт

Източник: https://youtu.be/UJNEvonWI2I