Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Книга за постиженията на оперативните програми в България 2007-2014 г.

eu_bg.png

Източник: http://www.eufunds.bg/images/eu_funds/files/НКС/Evropeiskite_fonfove_v_Bulgaria.pdf