Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Регламенти на ЕС

11 март 2008

Общи регламенти

pdf.gifРегламент на Съвета (EО) No 1083/2006 относно определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999  (705.17 KB)

pdf.gifРегламент на Комисията (EО) No 1828/2006 от 8 декември 2006, относно реда и начина за изпълнение на Регламент на Съвета (EО) No 1083/2006 относно определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999  (977.73 KB)