ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Новини

ДП „Пристанищна инфраструктура“ внедрява иновативно софтуерно решение

27 юли 2016 A+AA-

Генералният директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ г-н Ангел Забуртов откри встъпителна пресконференция по проект  „Проектиране и внедряване на интегрирана информационна система (ИИС) за планиране и управление на ресурсите в ДП „Пристанищна инфраструктура”, финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г.

Пред журналисти и експерти от държавни институции бяха представени целите и очакваните резултати от внедряването на софтуерно решение за цялостно управление и оптимизация на бизнес процеси за изпълнение на стратегическите и оперативни дейности на държавното предприятие.

Изпълнителят по проекта „СТЕМО“ ООД резюмира функционалния обхват, основните дейности, които ще бъдат изпълнени в хода на внедряването, както и етапите на изпълнение на целия проект.

Реализирането на проекта ще доведе до повишаване на ефективността на работа на структурите на предприятието чрез по-добро информационно осигуряване в следните функционални области:

- управление на финансово-счетоводно обслужване;

- управленско счетоводство;

- финансово планиране и бюджетен контрол;

- управление на инвестиции, договори и проекти;

- управление на дълготрайни активи, снабдяване и наличности;

- управление на аварийна и планова поддръжка;

- управление на човешки ресурси; 

- управление на документи;

- управление на продажби;

- управление на обществени поръчки.

Проектът се финансира със средства от ЕС чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г. с бенефициент ДП „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ).

Общата стойност е в размер на 6 418 644 лева, в т.ч. 4 562 473 от Европейския фонд за регионално развитие и 805 142 лв. от национално съфинансиране.

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...