ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Оперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 / Приоритетни оси / Приоритетна ос II / Одобрени инфраструктурни проекти

Доизграждане на АМ "Тракия" Лот 2, 3 и 4

16 май 2017 A+AA-

Проектът е одобрен и реализиран от Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Срок:

Начало: 09.06.2010 г.

Край: 15.07.2013 г.

Бенефициент:

Агенция “Пътна инфраструктура”

Бюджет*: 503 165 876,24 лв.

Общо БФП: 503 165 876,24 лв.

ЕС: 427 690 994,80 лв.

   (218 674 933,30 евро)

* Бюджетът на проекта включва верифицираните допустими разходи по проекта в т.ч. БФП и съфинансиране от бенефициента

Проектът е финансиран по Приоритетна ос 2: „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси”

Автомагистрала „Тракия” е част транспортен коридор № 8 (Албания – Македония - Черно море), която свързва  София с черноморския град Бургас. Нейното изграждане има национално и международно значение.

Дължината на автомагистралата от 116,6 км e разделена на три лота:

  • Лот 2 „Стара Загора – Нова Загора” с дължина 31,8 км
  • Лот 3 „Нова Загора – Ямбол” с дължина 35,697 км
  • Лот 4 „Ямбол - Карнобат” с дължина 49,080 км

 

Основните цели на проекта са: подобряване на регионалната икономика на южна България, намаляване броя на злополуките, спестяване на време за леки и тежкотоварни превозни средства, намаляване на вредните емисии от отработени газове, подобряване на околната среда за тези, които живеят в градове и села по съществуващото трасе, намаляване на експлоатационните разходи за леки и тежкотоварни превозни средства и други. Намалено е времето за пътуване от град София до град Бургас чрез увеличаване на скоростта на движение от средната скорост от 68 км/ч на 105 км/ч, с което разстоянието София - Бургас се изминава за 3 часа и половина.

Трасето на Лот 2 преминава през две области – Старозагорска и Сливенска. За обслужване на прилежащите терени са предвидени необходимия брой селскостопански пресичания – надлези и подлези. В Лот 2 се пресича железопътната линия “Симеоновград – Нова Загора”. Строежът включва изпълнението на следните дейности: изградена е нова магистрала, позволяваща скорост 140 км/час. Изпълнени са: 18 броя големи съоръжения (13 бр. надлеза и 5 бр. мостове); 73 бр. малки съоръжения; един пътен възел и три пътни връзки; 3 броя симетрични паркинга; общо 14 бр. измествания и реконструкции на електропроводи, ТТ кабели и мрежи на НКЖИ; една реконструкция на газопровод; 14 бр. измествания и реконструкции на водопроводи и напоителни системи.

Участък Лот 3 на автомагистралата е продължение на Лот 2 с пътен възел полудетелина. Обектът е разположен в две области – Сливенска и Ямболска. Строежът включва следните дейности: изграждане на нова магистрала с дължина 35,7 км. Изпълнени са: 17 броя големи съоръжения (11 бр. надлеза, 4 бр. подлеза и 2 бр. мостове); 58 бр. малки съоръжения; един пътен възел; 3 броя симетрични паркинга; общо 18 бр. измествания и реконструкции на електропроводи, ТТ кабели и мрежи на НКЖИ; реконструкция на газопровод; 19 бр. измествания и реконструкции на водопроводи, напоителни системи и 6 бр. корекции на реки и дерета.

Участък Лот 4 завършва в началото на изградения Лот 5 и включва изпълнението на следните дейности: изградена е нова магистрала с дължина 47,8 км. Изпълнени са: 21 броя големи съоръжения (8 бр. надлеза, 8 бр. подлеза и 5 бр. мостове); 152 бр. малки съоръжения; три пътни възела; 3 броя симетрични паркинга; три пътни връзки; две етапни връзки; реконструкция на два газопровода; общо 46 бр. измествания и реконструкции на електропроводи, ТТ кабели и мрежи на НКЖИ; 16 бр. измествания и реконструкции на водопроводи, напоителни системи.

 

Показатели за реализацията на проекта:

Изградени пътни възли: 5 броя

Изградени мостове (с обща дължина): 10 броя (406 метра)

Изградени надлези на пътища от РПМ: 13 броя

Изградени подлези на пътища от РПМ: 3 броя

Изградени надлези на железопътни пътища: 3 броя

Изградени надлези на селскостопански пътища: 23 броя

Изградени подлези на селскостопански пътища: 12 броя

Изградени шумозащитни бариери: 1 130 метра

Изградени предпазни мрежи: 241 793 метра

Изградени места за почивка/обслужване: 20 160 20 160 кв.м

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...