ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Оперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 / Изпълнени проекти по ОПТ / Проекти за техническа помощ

Проекти за техническа помощ

Проект „Консултантска услуга за извършване оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите за проект „Техническа помощ” за Рехабилитация на железопътна инфраструктура в участъци по жп линия Пловдив – Бургас”

17 февруари 2009

С решение № ОПТ- 3 от 20.01.2009 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е одобрен проектът „Консултантска услуга за извършване оценка...
Повече

Проект „Осигуряване на месечно допълнително възнаграждение на служителите, изпълняващи функции по управление и контрол на средства от ОП „Транспорт” 2007- 2013 г.”

17 февруари 2009

С решение № ОПТ- 23 от 11.11.2008 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е одобрен проектът „Осигуряване на месечно допълнително...
Повече

Проект “Осигуряване на финансови средства покриване на разходите на служителите в УО на ОП „Транспорт”, свързани с командировки и заплащане на такси за участия в семинари, обучения и конференции при посещение в страните членки на ЕС”

17 февруари 2009

С решение № ОПТ- 8 от 16.09.2008 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е одобрен проектът "Осигуряване на финансови средства покриване на...
Повече

Проект „Подготовка на тръжни документи и оценка на предложения по обществени поръчки, финансирани от приоритетна ос „Техническа помощ”

9 февруари 2009

С решение № ОПТ- 28 от 19.12.2008г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ беше одобрен проектът „Подготовка на тръжни документи и оценка...
Повече

Технически помощ за подготовка на проект „Електрификация и реконструкция на жп линията Свиленград – турска граница”

20 декември 2008

С решение № ОПТ-10 от 19.09.2008 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ беше одобрен проектът „Техническа помощ за подготовка на...
Повече

Проект „Проектиране и внедряване на „Географска информационна система”

20 декември 2008

С решение № ОПТ-25 от 27.11.2008 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ беше одобрен проектът „Проектиране и внедряване на...
Повече

Проект „Провеждане на четвърто извънредно заседание на КН по ОПТ”

20 декември 2008

С решение № ОПТ-24 от 12.11.2008 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ беше одобрен проектът „Провеждане на четвърто извънредно...
Повече

Проект „Подготовка и изпълнение на публични събития за популяризиране на ОП “Транспорт” 2007-2013”

3 ноември 2008

С решение № ОПТ-19 от 31.10.2008 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ беше одобрен проектът „Подготовка и изпълнение на публични...
Повече

Проект „Разработване на методика за мониторинг и оценка и изпълнение на дейностите по мониторинг и оценка на Комуникационния план на ОП “Транспорт” 2007-2013 г.”

27 октомври 2008

С решение № ОПТ - 18 от 24.10.2008 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ беше одобрен проектът „Разработване на методика за мониторинг...
Повече
  << <12345678910 > >>  

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...