ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Оперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 / Изпълнени проекти по ОПТ / Проекти за техническа помощ

Проекти за техническа помощ

Проект „Осигуряване на месечно допълнително възнаграждение на служителите, изпълняващи функции по управление и контрол на средствата от Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г.”

17 август 2009

С решение № ОПТ- 41 от 11.08.2009 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е одобрен проектът „Осигуряване на месечно допълнително...
Повече

Проект „Оказване на консултантски услуги за попълване на формуляри за кандидатстване за финансиране на проект „Строителство на АМ „Струма” от Кохезионен фонд

6 август 2009

С решение № ОПТ-34/10.07.09 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ беше одобрен проектът „Оказване на консултантски услуги за...
Повече

Проект „Осигуряване на допълнително възнаграждение на служителите от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”, изпълняващи функции по управление и контрол на средствата от ОП „Транспорт” 2007-2013 г.”

6 август 2009

С решение № ОПТ- 37 от 22.07.2009 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е одобрен проектът „Осигуряване на допълнително възнаграждение...
Повече

Проект „Изготвяне на технически проект на обект: АМ „Струма” Лот 2, участък „Дупница-Благоевград” от км 322+000 до км 356+000”

5 август 2009

С решение № ОПТ- 38 от 31.07.2009 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е одобрен проектът „Изготвяне на технически проект на обект:...
Повече

Проект „Предоставяне на специфична проверка на УО при извършване на проверки на място по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

23 юли 2009

С решение № ОПТ- 31 от 08.07.2009 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е одобрен проектът „Предоставяне на специфична проверка на УО...
Повече

Проект „Осигуряване на средства за материално стимулиране и задължителни осигурителни вноски по реда на ПМС 197/2008 на служителите в УО, отговорни за изпълнението и контрола на ОП „Транспорт” 2007-2013 г. и предприсъединителна програма ИСПА”

8 юли 2009

С решение № ОПТ- 27 от 26.06.2009 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е одобрен проектът „Осигуряване на средства за материално...
Повече

Проект „Осигуряване на финансови средства за допълнително материално стимулиране на служителите в Звена за изпълнение на проекти в Национална компания „Железопътна инфраструктура” – Бенефициент по ОП „Транспорт” в изпълнение на разпоредбите на ПМС 197/2008”

7 юли 2009

С решение № ОПТ- 25 от 23.06.2009 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е одобрен проектът „Осигуряване на финансови средства за...
Повече

Проект „Техническа помощ за извършване за консултантски услуги за изготвяне на необходими пакети документация за процедури и дейности при подготовка за изпълнението на инвестиционни жп проекти”

18 май 2009

С решение № ОПТ-18/15.05.09 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ беше одобрен проектът „Техническа помощ за извършване за...
Повече

Проект „Осигуряване на финансови ресурси за провеждане на заседания на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт” за периода 2008г. – декември 2009 г.”

9 март 2009

С решение № ОПТ - 6 от 06.03.2009 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ беше одобрен проектът „Осигуряване на финансови ресурси за...
Повече
  << <12345678910 > >>  

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...