ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Оперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 / Изпълнени проекти по ОПТ / Инфраструктурни проекти

Проект „Обход на гр. Габрово”

A+AA-

На основание на  Решение № ОПТ-27/30.04.2013 г.  на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) и Решение № 126 от 22.02.2013 г. на Министерския съвет беше сключен договор № ДОПТ-17/14.05.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проект  „Обход на гр. Габрово”.

Проектът се финансира по Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси” на ОПТ.

Общата стойност на проекта  е  132 486 817,29 лв.

Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 108 760 244,76, от които 87 008 195,81  лв. от Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Бенефициент по проекта е Агенция „Пътна инфраструктура”;

Срокът на изпълнение на проекта е до 30.09.2015 г.;

Мястото на изпълнение на проекта е Северен Централен район, гр. Габрово;

Проектът „Обход на град Габрово” е разделен на 5 етапа и е предвидено да се изпълнява в две фази:

•          Фаза І (предвидена за изпълнение през периода 2007-2013 г.) включва строителството на Етапи от І до ІV от км 0+000 до км 20+124,50 и етапна връзка на обхода със съществуващия път І-5 от км 0+000 (20+124,50) до 3+130, както и изготвянето на разширен идеен проект за Тунела под връх Шипка, част от етап V на проекта;

•          Фаза ІІ (предвидена за изпълнение през периода 2014-2020 г.) включва строителство на Етап V от км 20+124,50 до км 31+000, включващ тунел под връх Шипка.

Повече информация за проекта можете да намерите тук: http://www.optransport.bg/page.php?c=35&d=1028

Финансова информация от ИСУН (Информационнаta система за управление и наблюдение на структурните инструменти
на ЕС в България
:

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...