ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Оперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 / Изпълнени проекти по ОПТ / Инфраструктурни проекти

Проект „Обходен път на гр. Враца – Път I-1 (Е79)”

23 януари 2013 A+AA-

На основание на  Решение № ОПТ-1/07.01.2013 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) беше сключен договор № ДОПТ-2/18.01.2013 г.  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проект  „Обходен път на гр. Враца – Път I-1 (Е79)”.

Проектът се финансира по Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси” на ОПТ.

Бенефициент по проекта е Агенция „Пътна инфраструктура”;

Срокът на изпълнение на проекта е до 31.12.2014 г.;

Мястото на изпълнение на проекта е гр. Враца;

Основната дейност на настоящия проект е изграждането на нов пътен участък по направлението на път E79 “Видин/София/ГКПП Кулата” с което ще се довърши обходния път на град Враца. Основните проектни характеристики на новият пътен участък са:

  • Дължина на участъка - 6.8166 km;
  • Двулентов път с габарит - Г 10.5, по една лента за всяка посока на движение;
  • Проектна  скорост - 90 km/h;

 Подробна информация за проекта: http://www.optransport.bg/page.php?c=35&d=1029

Финансова информация от ИСУН (Информационнаta система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България:

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...