ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Оперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 / Изпълнени проекти по ОПТ / Инфраструктурни проекти

Проект „Изграждане на АМ Калотина – София - Лот 1: „Западна дъга на Софийски околовръстен път”

A+AA-

С решение № ОПТ-48/21.08.2012 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ беше одобрен проекта: „Изграждане на АМ Калотина – София - Лот 1: „Западна дъга на Софийски околовръстен път”.

Проектът се финансира по Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси “ на ОПТ.

Общата стойност на разходите по проекта е 250 656 833,04 лв. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 44 803 075,94 лв., от които 35 842 460,75 лв. от Кохезионния фонд.

Бенефициент по проекта е Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Срокът на изпълнение на проекта е не по-късно до 30.04.2015 г.

Мястото на изпълнение на проекта е Югозападен район.

Подробна информация за проекта, може да откриете на следния адрес: http://optransport.bg/page.php?c=35&d=1047

Финансова информация от ИСУН (Информационнаta система за управление и наблюдение на структурните инструменти
на ЕС в България
:

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...