ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Оперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 / Документи / Национална нормативна база

Постановления на Министерски съвет

22 февруари 2008 A+AA-

pdf.gifПМС №121/31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани  от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС и по Програма ФАР на ЕС (Последно изменение обн. ДВ, бр. 7 от 2009 г.).pdf (1.65 MB)

pdf.gifПМС №322/19.12.2008 г. за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България.pdf (329.15 KB)

pdf.gifПМС №224/10.09.2008 г. за създаване на Съвет за координация и оперативно наблюдение на средствата от ЕС.pdf (340.1 KB)

pdf.gifПМС №62/21.03.2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007 - 2013 г. .pdf (646.43 KB)

pdf.gifПостановление № 258/24.10.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Транспорт", съфинансирана от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие, за Финансовата рамка 2007-2013 г., изм. и доп. бр. 8 от 2010 г.pdf 

 pdf.gifПостановление № 104/17.05.2008 г. за организация и координация при управлението на средствата от Европейския съюз.pdf (125.77 KB)

pdf.gifПМС № 194/13.08.2007 г. за управление на изпълнението на инфраструктурни проекти, финансирани със средства от Европейския съюз.pdf (376.19 KB)

pdf.gifПМС № 199/29.08.2007 г. за приемане на Национални правила относно Европейските обединения за териториално сътрудничество.pdf (462.66 KB)

pdf.gifПМС № 6/19.01.2007 г. за създаване на Единен информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България .pdf (237.49 KB)

pdf.gifПМС № 182/21.07.2006 г. за създаване на Комитети за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. (С последните изменения от ДВ. бр. 29 от 18.03.2008 г.).pdf (137.03 KB)

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...