Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

X заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г.

8 юни 2011