Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Форум относно изпълнение на проекти по Оперативна програма "Транспорт" в Северозападна България

3 април 2012