Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Комуникационен план на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013

pdf.gifКомуникационен план на ОПТ - български език.pdf (628.02 KB)

pdf.gifКомуникационен план на ОПТ - английски език.pdf (614.88 KB)