Начало / Новини

В НКЖИ бяха отворени офертите за участие в обществена поръчка за подготовка на проект ИМТ Русе

23 април 2013 A+AA-
В НКЖИ бяха отворени офертите за участие в обществена поръчка за подготовка на проект ИМТ Русе

Днес, в 10.00 ч., в сградата на ДП НКЖИ, бяха отворени подадените оферти за участие в обществена поръчка с предмет „Изготвяне на предпроектни проучвания, идеен проект, ПУП и подготовка на отчуждителни процедури за проект „Изграждане на интермодален терминал в Северен-Централен район на планиране в България - Русе”.

Фирмите, подали документи за участие, по ред на подаване на офертите са:
1. Обединение АПЕ
2. ДЗЗД „РЕМИНГ-ВЕКТОР-БУЛ и КО”
3. ДЗЗД „ИМТ – РУСЕ”
4. Консорциум Текопи – ТРН – Терминал Русе
5. Обединение „Дунав”
6. Консорциум „EPG-ТЕЕ”
7. Консорциум „НЕТ-ТрансКеър-ИКюИ”

Срокът за приключване на работата на комисията е 20.10.2013 г.

Изготвяне на предпроектни проучвания, идеен проект, ПУП и подготовка на отчуждителни процедури за проект „Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България - Русе” се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.
-

Обществената поръчка с предмет: „Изготвяне на предпроектни проучвания, идеен проект, ПУП и подготовка на отчуждителни процедури за проект „Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България - Русе“ е част от проект по техническа помощ за подготовката на инвестиционния проект, финансиран по приоритетна ос 3 „Подобряване интермодалността при превоза на пътници и товари” на Оперативна програма „Транспорт” 2007 - 2013 г. Строителството на интермодалния терминал е предвидено да бъде реализирано през следващия програмен период – 2014-2020 г.
Избраният Изпълнител на обществената поръчка ще изпълни дейностите по изготвяне на предпроектни проучвани, от които ще бъдат определено местоположение на бъдещия интермодален терминал. Ще бъде подготвен идеен проект, ще се изготви стратегия за финансиране, изграждане и функциониране на ИМТ Русе, с разгледани перспективите на сътрудничество с други държавни предприятия и/или ПЧП. В задълженията на Изпълнителя е включено и подготовката на отчуждителните процедури, както и изготвяне на детайлна финансова схема за реализация и последващо опериране на терминала.
По време на подготвителната фаза на проекта ще бъде определена индикативната инвестиционна стойност на проектните и строително-монтажни работи, а самото изграждането на ИМТ Русе се предвижда да се изпълни по метод на проектиране и строителство (инженеринг) и да бъде възложено в началото на 2015 г.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...