Начало / Новини

Стартира открита процедура за „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас пътническа”

27 март 2013 A+AA-
Стартира открита процедура за „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас пътническа”

На 27.03.2013 г. стартира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас пътническа”. Тръжната документация може да бъде закупена в сградата на Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ) всеки работен ден до 30.04.2013 г. включително. Срокът за подаване на оферти е до 13.05.2013 г.

Рехабилитацията на гаров комплекс жп гара Бургас пътническа се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D323739323335

Проект „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас пътническа”, е изцяло синхронизиран с плановете на община Бургас за развитието на цялата зона в града, като зона за обществено ползване и „отваряне” на града към морето. Гара Бургас е паметник на културата.

С проекта се цели пълно архитектурно обновяване на приемната сграда и гаровия комплекс при използване на висококачествени, енергоефективни съвременни материали и технологии. Обхватът на реконструкцията и модернизацията на сградата и гаровия комплекс включва: пълно обновяване на приемната сграда - реставрация на стени, тавани, дървена таблена облицовка, масивни дървени таблени врати, каменни стълбищни стъпала, парапети от ковано желязо с дървени ръкохватки, дървено стълбище и парапети, мазилкова декорация по стени, облицовка от варовикови плочи по стени фоайе, касетирани тавани с мазилкова пластика с дълбок профил входно, изходно фоайе, ресторант, декоративна мазилкова пластика (царски павилион) и т.н.; перонни покрития и настилки с обща дължина на пероните 1300м; нови енергоефективни, високотехнологични модерни инсталации - електрическа, отоплителна, вентилационна, климатична, В и К, пожароизвестителна охранителна, видеонаблюдение; основен ремонт на сградите на Пост 1, Помощен пост и Стрелочна кабина Западен мол; система за информационни надписи и табели, пиктограми, табла за търговска информация и реклами и др.; съоръжения за достъпна среда за хора с намалена подвижност;

 

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...