Начало / Новини

В НКЖИ бяха отворени ценовите оферти за гара Пазарджик

28 март 2013 A+AA-
В НКЖИ бяха отворени ценовите оферти за гара Пазарджик

Комисията за разглеждане, оценка и класиране отвори ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик - II-ри етап”. Събитието се състоя днес (28.03.2013 г.), в 10.00 часа, в сградата ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура”, както бе публично обявено на 22.03.2013 г.

Допуснатите участници и техните оферти, по реда на подаване на документите за участие в процедурата, са както следва:

ДЗЗД „Девня трейд – Гига строй”

  • Техническа оценка: 30
  • Предложена цена: 3 659 102,00 лева без ДДС и без непредвидени разходи*

Обединение „Гара Пазарджик 2012”

  • Техническа оценка: 30
  • Предложена цена: 3 624 317,05 лева без ДДС и без непредвидени разходи*

Консорциум „Техномашпрогрес - ИП”

  • Техническа оценка: 25
  • Предложена цена: 3 452 280,51 лева без ДДС и без непредвидени разходи*

Консорциум „Вектор инженеринг”

  • Техническа оценка: 30
  • Предложена цена: 3 359 793,09 лева без ДДС и без непредвидени разходи*

ДЗЗД „Крам - РК”

  • Техническа оценка: 30
  • Предложена цена: 3 646 407,10 лева без ДДС и без непредвидени разходи*

 

Предстоящото преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик - II-ри етап се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

* Непредвидените разходи са в размер на 10 %

Приемно здание гара Пазарджик е построено през 70-те години на миналия век. Конструкцията е монолитна скелетно-гредова, с носещи греди, колони и плочи. Сградата е двуетажна, с частичен сутерен и плосък покрив, който е с вътрешно водоотвеждане. Зданието е било многократно наводнявано, със задържане на води в сутерена, поради нарушения в хидроизолацията и отводнителната система на покрива. През 2000 г. сградата на жп гарата е пострадала от пожар.

През 2006 г. са изготвени геотехническа и техническа експертиза от „Центъра за научни изследвания и проектиране”. В резултат на това е препоръчано заздравяване на земната основа. Освен укрепването на земната основа в периода 2007-2008 г. е извършен и един частичен ремонт на приемното здание.

Вследствие на дългогодишната експлоатация без саниране и основни ремонти, отделните строителни елементи на сградата са силно амортизирани.

С реализирането на проекта ще се постигне пълно архитектурно обновяване на приемната сграда и гаровия комплекс при използване на висококачествени, енергоефективни съвременни материали и технологии. Важен елемент от изпълнението на проекта е укрепване на носещата конструкция на сградата. Ще бъде изпълнен ремонт на магазията и пешеходния подлез, ще бъде извършено благоустройство на околното пространство в границите на имота на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура”. С изпълнението на проекта ще бъдат създадени редица удобства за гражданите, като обособена топла чакалня и отделена чакалня за майки с деца. За лицата с намалена подвижност ще бъде създадена достъпна среда и те ще са в състояние да ползват всички услуги на територията на гарата. За бърза и лесна ориентация на гражданите на подходящи места ще бъдат поставени указателни табели, надписи и пиктограми.

Ще бъде извършено преустройство и подмяна на електрическата инсталация на сградата, частично преустройство и подмяна на вътрешната В и К инсталация. Ограждащата конструкция на сградата ще бъде приведена към изискванията за енергийна ефективност съгласно нормативната уредба и паралелно с това ще бъде изградена изцяло нова отоплителна инсталация.

След изпълнение на проекта гара Пазарджик ще придобие съвсем нов и съвременен облик.

 

 

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...