Начало / Новини

Стартира обществена поръчка за рехабилитация на железопътна инфраструктура

21 септември 2012 A+AA-

Стартира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив – Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на пет тягови подстанции, по обособени позиции”

- Позиция 1: Възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол;

- Позиция 2 : Възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Стара Загора и Нова Загора и изграждане на система за телеуправление на ТПС (тягови подстанции), СП (секционни постове) и СР (секционни разединители) от ЦДЦ (централен диспечерски център) Пловдив.

Прогнозната стойност на проекта е 27 720 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация може да бъде закупена в сградата на Държавно предприятие Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ) всеки работен ден до 02.11.2012 г. включително.

Изпълнението на проекта се осъществява с финансиране от Кохезионен фонд на ЕС по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013.

Проектът включва работно проектиране и изпълнение на строително-монтажни, пусково-настроечни работи, работно проектиране и изграждане на система за телеуправление на  тягови постанции и прилежащите към тях секционни постове и секционни разединители в гарите по участъка Михайлово - Бургас.

С реализацията му ще се осигури връзка с проектите “Модернизация на железопътната линия София - Пловдив” и „Електрификация и реконструкция на железопътната линия Пловдив – Свиленград – турска/гръцка граница”.

Проектът също ще допринесе и за развитието на железопътната инфраструктура на Република България, достигане на европейските стандарти в съответствие с политиката на ЕС и стабилното развитие на транс-европейските транспортни мрежи

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...