Начало / Новини

Стартира обществена поръчка за рехабилитация на гаровия комплекс Централна гара в София

29 август 2012 A+AA-

Национална компания "Железопътна инфраструктура" обяви обществена поръчка за рехабилитация на гаровия комплекс Централна гара в София. 
Обществената поръчка включва проектиране, доставка и строителство, свързани с изпълнение на рехабилитацията на гаровия комплекс Централна гара София с цел привеждане на сградата в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията.

Обществената поръчка включва възлагане на проектиране, доставка и строителство, свързани с изпълнение на рехабилитацията на Централна гара.
Приемното здание е със застроена площ 7519 кв. метра и разгъната застроена площ 24 562 кв.метра. При изпълнението на строително-монтажните работи не се предвижда спиране експлоатационната дейност на жп гарата.
Срокът за изпълнение на поръчката е 26 месеца.
Ще бъде избрана икономически най-изгодната оферта. Срокът за подаване на оферти е 12 октомври 2012 г. Предложенията на кандидатите ще бъдат отворени на 15 октомври в 10:00 часа.

Проектът  се финансира със средства от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Транспорт" 2007 - 2013 г

Повече информация може да намерите на  тук:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D323538393530

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...