Начало / Новини

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” обяви обществена поръчка по проекта ГИС

6 февруари 2012 A+AA-

На 03.02.2012 г. Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" (ДППИ), със седалище и адрес на управление: гр. София, 1574, бул. „Шипченски проход" № 69, на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП и Решение № РД-09-12 от 03.02.2012 г. на генералния директор на ДППИ, откри обществена поръчка по ЗОП с предмет: „Проектиране и внедряване на Географска информационна система (ГИС) за нуждите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура" по проект „Проектиране и внедряване на Географска информационна система (ГИС) за управление на пристанищната инфраструктура", финансиран по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ" на Оперативна програма „Транспорт" 2007 - 2013 г." Офертите ще бъдат отворени в сградата на ДППИ на 27.03.2012 г. от 11.00 часа.

Документацията за откритата процедура е публикувана на сайта на ДППИ  http://www.bgports.bg/news/?news_type_id=1&category_id=6 

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...