Начало / Новини

Реконструкцията на ж.п. отсечката „Първомай – Свиленград” ще се финансира по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013

23 декември 2011 A+AA-

Европейската комисия одобри формуляра за кандидатстване по проект „Електрификация и реконструкция на железопътна линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, фаза 2: Първомай - Свиленград". Проектът се финансира чрез Кохезионния фонд на Европейския съюз по приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси" на Оперативна програма „Транспорт".

Решението на Европейската комисия от 22 декември 2011 г. осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 349 520 355 лв., от които 279 616 284 лв. са финансирани от Кохезионния фонд на Европейския съюз . Бенефициент по проекта е Национална компания „железопътна инфраструктура".

Предвижда се електрификация и реконструкция на 96.5 км ж.п. линия от Първомай до Свиленград, което ще позволи след завършването на проекта пътническите влакове да се движат със скорост от 160 км/ч и 120 км/ч за товарните влакове. Проектът включва още електрификация и модернизация на ж.п. трасето от Свиленград до границата с Република Гърция.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...