Начало / Новини

Обявена е обществена поръчка с предмет „Проект за разширение на метрото в София: II етап – I диаметър, Участък бул. Цариградско шосе(МС 19) – ж.к. Дружба – летище София(МС 23)”

16 декември 2011 A+AA-

Обявена е обществена поръчка за избор на изпълнители за: „Проект за разширение на метрото в София: II етап - I диаметър, Участък ‘бул. Цариградско шосе (МС 19) - ж.к. Дружба - летище София(МС 23) с обща дължина 4968м и 4 броя метростанции".

Участъкът е с обособени позиции:
I. Обособена позиция № 1: Участък от бул. Цариградско шосе (МС 19) км.2+138,90 до км.3+184,90 (края на МС 20)
Основната част на участъка е подземен с дължина 1046м и включва една подземна метростанция - МС20.

II. Обособена позиция № 2: Участък от км.3+184,90 (края на МС 20) до ул. Поручик Неделчо Бончев км.5+010,00
Участъкът е подземен с дължина 1825м и включва подземна метростанция МС21

III. Обособена позиция № 3: Участък от ул. Поручик Неделчо Бончев км.5+010,00 до Летище София (МС 23) км.7+107,00
Трасето в този участък е наземно и надземно (тип естакада) или подземно с обща дължина около 2097м и включва две открити метростанции - надземната МС22 и наземната МС23.

Документация за участие в обществената поръчка може да бъде закупена от "Метрополитен" ЕАД, в срок до 12:00 часа на 30.01.2012г. Срокът за подаване на документи  за участие в тръжната процедура е до 12:00 часа на 09.02.2012г. Офертите ще бъдат отворени на 09.02.2012г. в 14:00 часа, в сградата на "Метрополитен" ЕАД. 

Участъкът е включен за финансиране по приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари" на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...