Начало / Новини

В АПИ ще бъдат отворени ценовите оферти за строителство на АМ „ХЕМУС” - „СОП – ПЪТЕН ВЪЗЕЛ ЯНА”

8 юли 2011 A+AA-

Днес, 08.07.2011 г., в зала 702 от 17.00 ч. в сградата на  Агенция „Пътна инфраструктура" ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура с предмет: „Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителството на обект: АВТОМАГИСТРАЛА /А2/ „ХЕМУС" - „СОП - ПЪТЕН ВЪЗЕЛ ЯНА" от км 0+000 до км 8+460".

Отсечката с дължина 8.5 км ще свърже съществуващия участък от автомагистрала "Хемус" с околовръстния път на гр.София.

Реализацията на проекта ще доведе до значително намаляване интензитета на трафика. Ще се повиши капацитета на автомобилния поток по Път Е-79/I-1.

Цел на проекта е и подобряването на екологическата обстановка в тази зона, както и увеличаване на безопасността на пътуване.

АВТОМАГИСТРАЛА /А2/ „ХЕМУС" - „СОП - ПЪТЕН ВЪЗЕЛ ЯНА" от км 0+000 до км 8+460" ще се реализира с финансовата подкрепа на ОП „Транспорт" 2007-2013г., съфинансирана от Кохезионния фонд на ЕС.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...